dr A. Puścian (2)

Dzieci ulicy - materiały do przedmiotu

Materiały bieżące dla resocjalizacji

Teksty o profilaktyce zachowań ryzykownych i zagrożeń rozwoju

dr hab. T. Wilanowski

dr M. Stefaniuk

Filmy o psychopatii (potrzebne hasło)

dr A. Puścian (1)

Proszę nakłonić 10 dorosłych osób (najlepiej 5 mężczyzn i 5 kobiet) do wypełnienia formularza spod poniższego przycisku..

 

Pojawi się niebawem.

Badanie do zaliczenia

Teksty 9 i 10 - Ciemna triada

Bardzo ciekawe materiały z YT: dr Tomasz Rożek w blogu "Nauka. To lubię" przedstawia ogólne informacje o budowie i rozwoju mózgu; dr Alicja Puścian - świetne wykłady o (1) mózgu i badaniach nad zmianą jego czynności i (2) neuroplastyczności; dr Marzena Stefaniuk omawia mikroskopowe obrazowania mózgu; dr hab. Tomasz Wilanowski omawia procesy transkrypcji DNA.

 

dr T. Rożek

Filmy o ADHD i ODD (hasło potrzebne)

Samokontrola i jej deficyty - kontekst dla profilaktyki i resocjalizacji

Film o neurobiologii zbrodni -  hasło potrzebne

Wykład dr. W. Glaca na temat neurobiologii zachowań przestępczych (Kawiarenka neurobiologiczna - projekt "Oblicza neuronauki").

Link do wykładu

Tekst 5 - postawy

Tekst 11 - resocjalizacja

Tekst 8 - ADHD

Tekst 7 - ODD-CD

Tekst 6 - diagnoza

Tekst 3 i 4

Tekst 2

Teorie przyczyn przestępczości - teksty

DO PRZECZYTANIA OBOWIĄZKOWO

 

Pod przyciskami są dostępne teksty do zajęć. Musisz dwa razy podać hasło, najpierw by uzyskać dostęp do pliku i drugi raz by ten plik otworzyć.

Tekst 1

Dzieci ulicy - praca kotrnolna. (wgraj przez ten link)

Inna prezentacja

Inny film

Inny film

Prezentacja wideo

Systemy dopaminowe i ich znaczenie

Na podstawie informacji z zajęć i źródeł wskaż struktury tworzące dopaminowy szlak nagrody i określ jego znaczenie dla procesów regulacji. W pobliżu znajduje się inny szlak dopaminowy (nigrostriatrialny), który pełni inną funkcję - jaką? Niektórzy badacze sądzą, że to właśnie rozwój szlaków dopaminowych decyduje o wyższości ludzkiego mózgu nad mózgami innych istot - dlaczego?

 

 

Kliknij by wyświetlić film

Pętle podstawno-korowe - kluczowe dla regulacji czynności

Na postawie filmu określ, jakie struktury nazywane są jądami podstawnymi i jakie pełnią funkcje w regulacji. Poszukaj w źródłach, jakie zaburzenia mogą być związane ze zmianami w układzie jąder podstawnych.

Kliknij, by wyświetlić film

System limbiczny i podwgórze - regulacja stresu

Na podstawie filmu określ, jakie struktury tworzą układ limbiczny, jakie są funkcje tego układu. Poszukaj w źródłach informacji na temat funkcji poszczególnych struktur układu limbicznego.