PREZENTACJE

o zaburzeniach związanych z używaniem substancji

Bezradność intelektualna,

niepowodzenia szkolne

Pozytywny rozwój i resilience - inspiracje dla profilaktyki

Sprawdzian dla ochotników oraz - obowiązkowy - dla tych z Państwa, którzy będą mieli na koncie więcej niż dwie nieobecności (dzień i godzinę ustalimy niebawem).

Różne materiały bieżące do pobrania (na hasło)

Wejdź tędy

Teorie wyjaśniające skuteczność zmiany zachowań zdrowotnych

Neurobiologiczne i społeczne konteksty podatności na zaburzenia i resiliencji

Rozwój antysocjalności i przestępczość nieletnich

Terapia uzależnień - koncepcje i systemy

Zaburzenia typu eksternalizacyjnego (ODD, CD, ADHD)

Profilaktyka - koncepcje, budowanie i ewaluacja programów, dobre praktyki

Uzależnienia behawioralne

Zaburzenia związane z używaniem substancji

Zachowania ryzykowne dzieci imłodzieży - teorie i diagnoza

Materiały do zajęć (aby uzyskać dostęp musisz podać hasło dwukrotnie - raz by wejść do folderu, drugi raz by otworzyć dokument)

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży (zajęcia dla psychologów)

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.