Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży (zajęcia dla psychologów)

Materiały do zajęć (aby uzyskać dostęp musisz podać hasło dwukrotnie - raz by wejść do folderu, drugi raz by otworzyć dokument)

Zachowania ryzykowne dzieci imłodzieży - teorie i diagnoza

Zaburzenia związane z używaniem substancji

Uzależnienia behawioralne

Profilaktyka - koncepcje, budowanie i ewaluacja programów, dobre praktyki

Zaburzenia typu eksternalizacyjnego (ODD, CD, ADHD)

Terapia uzależnień - koncepcje i systemy

Rozwój antysocjalności i przestępczość nieletnich

Neurobiologiczne i społeczne konteksty podatności na zaburzenia i resiliencji

Teorie wyjaśniające skuteczność zmiany zachowań zdrowotnych

Wejdź tędy

Różne materiały bieżące do pobrania (na hasło)

Sprawdzian dla ochotników oraz - obowiązkowy - dla tych z Państwa, którzy będą mieli na koncie więcej niż dwie nieobecności (dzień i godzinę ustalimy niebawem).

Każde zajęcia możesz skomentować klikając ten przycisk (lub odpowiedni przycisk na stronie startowej).

Będę wdzięczny za konstruktywne uwagi.

Pozytywny rozwój i resilience - inspiracje dla profilaktyki

Pisemne zadania indywidualne - pobierz plik swojej grupy i odszukaj siebie

Bezradność intelektualna,

niepowodzenia szkolne