W ewaluacji ostatnich zajęć, kilka osób zasugerowało by bardziej aktywizować grupę a mniej gadać. Jest to bardzo dobra uwaga, ponieważ chyba od urodzenia jestem gadułą. Mam więc prośbę, gdy uznacie, że mówię za dużo, możecie mnie dyscyplinować. Formułę pozostawiam Waszej pomysłowości ale najprościej podnieść rękę i powiedzieć "nudzę się" albo "mam dosyć" itp. Trzeba się tylko liczyć z tym, że zapytam o jakiś pomysł na zmianę toku zajęć.

 

A teraz zabieramy się do pracy!!!

 

Podałem Wam na zajęciach zadanie domowe a teraz dorzucam kolejne, które omówimy w trakcie najbliższych zajęć. Jeśli ktoś zechce je zrobić awansem, będzie miał dużeeeego plusa.

 

Wyobraź sobie sytuację, gdy musisz podjąć decyzję o ulokowaniu małego placu zabaw dla dzieci na terenie małego osiedla a do dyspozycji masz lokalizacje w pobliżu dwóch bloków mieszkalnych. Nazwijmy je blokiem A i blokiem B. Jako osoba głęboko przywiązana do idei demokracji, chcesz aby to mieszkańcy pomogli Ci zdecydować odpowiadając na pytania mini-ankiety. W tym celu przygotowujesz kartki referendalne zawierające dwa pytania.

 

1) czy uważasz, że na naszym osiedlu potrzebny jest placyk zabaw dla dzieci? 

TAK - NIE - nie wiem

2) czy wyrażasz zgodę na zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci przy Twoim bloku? 

TAK - NIE - nie wiem

 

Po przeprowadzeniu sondażu zamierzasz utworzyć plac zabaw przy tym bloku, którego mieszkańcy są bardziej przekonani o potrzebie istnienia takiej struktury oraz nie mają nic przeciwko zlokalizowaniu jej w pobliżu własnego bloku.

 

Udało się zebrać dane od 40 głównych lokatorów bloku A oraz 50 z bloku B. W każdym bloku jest 60 mieszkań więc można wyliczyć frekwencję "wyborczą" i ocenić, czy próba może być uznana za reprezentatywną dla populacji wszystkich mieszkańców. Poszukaj odpowiedniej formuły matematycznej, jeśli masz chwilę czasu, jeśli nie masz ... cóż ... zrobimy to na zajęciach.

 

Odpowiedź na pytanie 2 Blok A Blok B
Tak - jest potrzebny 10 19

Nie - nie jest potrzebny

5 21
Nie wiem 25 10

 

Odpowiedź na pytanie 1 Blok A Blok B
Zgadzam się 20 11
Nie zgadzam się 5 19
Nie wiem 15 20

 

Jakie wnioski nasuwają po przeanalizowaniu "na oko" obu tabel? Czy ułatwiają ci podjęcie decyzji?

Spisz na kartce swoje wnioski.

 

Teraz podam Ci dodatkową informację o tym, ile w obu próbach było osób, które uważają, że plac zabaw jest potrzebny i jednocześnie nie zgłaszają sprzeciwu wobec lokalizacji pod swoim blokiem.

W bloku A takich respondentów było 8 a w bloku B było ich 6.

 

Czy biorąc pod uwagę wielkość różnicy w odsetkach w stosunku do błędu standardowego tej różnicy uznasz ją za nieprzypadkową?  Istotność różnicy w odsetkach możesz obliczyć za pomocą kalkulatora internetowego (poszukaj a znajdziesz).

 

Na kartce do poprzednich wniosków dodaj informację o istotności wyżej wymienionego oszacowania procentowego.

 

Podaj i uzasadnij swoją decyzję o zlokalizowaniu placu zabaw dla dzieci. Możesz zaproponować swój własny sposób interpretacji danych ewentualnie zaproponować uzupełnienie "referendum" lepszymi pytaniami.

 

 

 

 

Wzór do testu na istotność różnic odsetkowych poniżej

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

Jeśli aktualnie uczęszczasz na moje zajęcia ze statystyki, jest to dla ciebie zadanie obowiązkowe. Musisz zapisać je elegancko i wyraźnie na jednej stronicy A4, podpisać je imieniem i nazwiskiem, zrobić skan lub zdjęcie i wysłać na adres mailowy: pkwistat@gmail.com

Zadanie dotyczące oceny istotności różnic w odsetkach.
19 października 2018