Sylabus

Psychozabawa - A,B,C,czy D

Kompetencje społeczne

i asertywność

Radzenie sobie - coping

Aktywność fizyczna i dieta

Kompetencje emocjonalne i społeczne

Relaksacja / uważność

Stres zawodowy i wypalenie

Biologia i psychologia stresu

Wsparcie, kapitał społeczny

Resilience

Teoria zasobowa

Uważność

Wrażliwość

 

     Zasady zaliczenia:

     aby zaliczyć przedmiot należy uczęszczać na wykłady, zaliczyć pozytywnie sprawdzian, uzyskać pozytywną ocenę z pracy kontrolnej.

 

 

Dla studiów magisterskich

Informacje i materiały dla  wszystkich - niezależnie od formuły studiów

Dla studiów licencjackich

Filmy - 2

Filmy - 1