Grant wewnętrzny IDUB: projekt na lata 2021-2022
Kapitał psychologiczny, kulturowy i społeczny w kontekście pozytywnej adaptacji – konstrukcja i walidacja baterii standaryzowanych narzędzi pomiaru

Zapraszam do współpracy w ramach projektu. Mile widziani studenci pedagogiki UWr, chętni do pracy przy zbieraniu i analizie danych ankietowych. Oferuję dobrą atmosferę, możliwość doskonalenia warsztatu naukowego (w tym poznanie obsługi programu statystycznego). Najprawdopodobniej będę mógł zaproponować wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia (szczegóły obecnie ustalam).

Powrót do strony startowej