Kapitał psychologiczny - zdolność pozytywnej adaptacji rozumiana jako sprzężenie odporności i mądrości kształtowana w procesie rozwoju osobniczego.

 

Kapitał kulturowy - zbiór właściwości nabywanych w procesie edukacji, obejmujący pięć kompetencji: wiedza i aspiracje edukacyjne, uczestnictwo w kulturze wysokiej, kultura osobista, kompetencje cyfrowe, kompetencje językowe.

 

Kapitał społeczny - trzy powiązane zmienne wyznaczające produktywne uczestnictwo w sieci społecznej: zasobność sieci społecznej, zaufanie do ludzi, zaangażowanie prospołeczne.

 

Powrót do strony startowej

Zapraszam do współpracy w ramach projektu. Mile widziani studenci pedagogiki UWr, chętni do pracy przy zbieraniu i analizie danych ankietowych. Oferuję dobrą atmosferę, możliwość doskonalenia warsztatu naukowego (w tym poznanie obsługi programu statystycznego Jamovi).

Grant wewnętrzny IDUB: projekt na lata 2021-2022
Kapitał psychologiczny, kulturowy i społeczny w kontekście pozytywnej adaptacji – konstrukcja i walidacja baterii standaryzowanych narzędzi pomiaru