pkwi.pl

 

Kontakt: tel. 605-042-946   maile: pkwdomx@gmail.com lub piotr.kwiatkowski@uwr.edu.pl

 

Konsultacje zdalne:   po uprzednim umówieniu się telefonicznym

 

LICENCJATY i MAGISTERIA - trochę przydatnych tekstów (hasło wymagane)

Piotr Kwiatkowski

pedagog

Jestem pedagogiem specjalnym, doktorem habilitowanym w zakresie nauk społecznych. Pracuję w Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuję się profilaktyką i resocjalizacją. Głównym przedmiotem moich badań jest resilience, czyli proces radzenia sobie z przeciwnościami losu lub negatywną presją środowiska oraz właściwości człowieka, które wyznaczają zdolność w tym zakresie. Myślę, że resilience należy rozumieć jako kumulację mądrości i odporności. Oba te komponenty można znaleźć w wielu teoriach, choć często nie są wymieniane wprost, więc raczej trzeba ich szukać między wierszami. Drugim obszarem moich zainteresowań badawczych jest funkcjonalność wychowawcza rodziny. Trzecim wątkiem, którym się zajmuję jest biosocjalna kryminologia. Uważam, że źródłem dewiacji oraz fenomenu nieulegania dewiacji jest współgranie genomu i środowiska a więc interakcje i korelacje genowo-środowiskowe. Sądzę, że aby wyjaśnić przyczynowo dewiację lub resiliencję, musimy uwzględnić czynniki neurogenetyczne, biologię mózgu, własną aktywność człowieka realizującego cele, czynniki społeczno-relacyjne i czynniki socjokulturowe, i analizować ich wzajemne relacje.